Ga naar het digitaal aangifteformulier door de twee toegangscodes in te geven die je terugvindt op je ontvangen aangifteformulier. Klik vervolgens op de knop "Aanmelden".